Cơm Gà Gạo Lức Ớt Chuông

40.000 

Còn hàng

Ức gà + ớt chuông + gạo lứt
Cơm Gà Gạo Lức Ớt Chuông

40.000