Cơm Gà Gạo Lức

40.000 

Còn hàng

Bơ + gạo lứt + ức gà 
Cơm Gà Gạo Lức

40.000