Cơm Gạo Lức Cá Hồi

40.000 

Còn hàng

Gạo Lứt + Cá Hồi + Dưa Leo
Cơm Gạo Lức Cá Hồi

40.000